JohnTillieFinePrints

Ons atelier is gespecialiseerd in de restauratie van antiquarische boeken, prenten, landkaarten, tekeningen en ander werk op papier. Onze opdrachtgevers zijn bibliotheken, universiteiten, antiquariaten en particulieren. Wij volgen de richtlijnen van Restauratoren Nederland.

Antiquarische Boeken

U kunt boeken die conservering of restauratie behoeven vrijblijvend voorleggen voor advies en een prijsopgave. Er zal bij een restauratie altijd getracht worden om zoveel mogelijk van het originele materiaal van het boek te hergebruiken.Waar dit niet mogelijk is wordt in overleg met u gekozen voor een passend alternatief. Klik op de link hieronder of op de foto hiernaast om een indruk te krijgen van veel voorkomende schade aan boeken en het resultaat na restauratie. Voor verdere informatie of voor het maken van een afspraak in ons atelier kunt u kontakt opnemen met Rachel Mans. Dit kan telefonisch op nummer 043-3613523 of per mail ; info@johntilliefineprints.com

Vormen van schade en hun behandeling

Voorbeelden van uitgevoerde restauraties

Werk op papier

Papier kan op verschillende manieren worden aangetast, van binnenuit of als gevolg van externe factoren. Zo zorgt b.v. de aanwezigheid van lignine in houthoudend papier voor verzuring ervan hetgeen op den duur zal leiden tot verval van het papier. Daarnaast wordt veel schade veroorzaakt door onoordeelkundig handelen van de mens zelf. Wij kunnen u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden die er zijn om een werk te conserveren / restaureren.

Op de door ons uitgevoerde restauraties zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals opgesteld door Restauratoren Nederland en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder dossiernummer 34229718, april 2006.

Hoefboomgaard 2, 6227ER Maastricht

Email : info@johntilliefineprints.com

Tel : 043 - 3613523

IMG5981